תעודת בוגר בהנחיית התפתחות אישית ומקצועית, מנהיגות ואמפתיה מתודית             

על בסיס הפסיכוסופיה של רודולף שטיינר

הקבוצה השניה בישראל של שנת היסוד באמפתיה מתודית ובפסיכופונטיקה תפתח באוגוסט 2017

הסמינר הראשון של שנת היסוד יתקיים בין התאריכים 11-15/8/17, בהנחיית יהודה תגר (מרכז הארץ)
הסמינר יכול להלקח גם באופן עצמאי, ללא התחייבות להמשך לימודי שנת היסוד.

לקבלת מידע ולהרשמה לסמינר הראשון של שנת היסוד

 

 

שנת היסוד באמפתיה מתודית ובפסיכופונטיקה הינה קורס אינטנסיבי בכלים מעשיים להתבוננות ישירה על תהליכי הגוף, הנפש והרוח האישיים כמקור למידה על נפש האדם; כלים מעשיים לטרנספורמציה אישית, להפיכת אתגרים ומכשולים פנימיים להזדמנויות של התחזקות פנימית; כלים מעשיים להערת הכוחות הפנימיים הפוטנציאליים של רצון, רגש, תובנה, אינטימיות, אומץ ויצירתיות – אל תוך החיים האישיים והמקצועיים. הלימודים משלבים עבודת קבוצה, התנסות אישית, תאוריה ומתודיקה, התבוננות ישירה בתופעות הנפש, וכלים מעשיים לידיעה עצמית, טרנספורמציה אישית, ריפוי אישי והנהגה עצמית.

זהו סמינר של פיתוח יכולת מנהיגות עמוקה שמתחילה במנהיגות עצמית, בחרות של ידעת עצמו של האדם כבסיס לפעולה חופשית בעולם. על בסיס אמין של התפתחות מתמדת של תודעה עצמית – אמפתיה לחייהם הפנימיים של אחרים גדלה בעקביות. היכולת לראות, לשמוע ולדעת מבפנים את ישותו של האחר – גדלה על בסיס הפיתוח המתודי של יכולות התפיסה האימגינטיבית, האינספירטיבית והאינטואיטיבית של נפש האדם, החל מהתבוננות האני האישי על נפשו שלו.

פסיכוסופיה הינה הבסיס לפסיכולוגיה אנתרופוסופית שנוסדה ב–1910 על ידי רודולף שטיינר. היא מהווה את ההשלכה המתודית של הפילוסופיה של החרות ושל ידע האדם האנתרופוסופי אל המישור הפסיכולוגי והפסיכותרפויטי. מסיבות היסטוריות, כמצופה על ידי מייסדה, שימושה המעשי של הפסיכוסופיה חיכה עד לסוף המאה ה–20 כשהתנאים בשלו להבנתה. במרכז התפיסה הפסיכוסופית עומד האני האישי כמקור לתובנה, חוויה ועשיה נפשית שמקורם ברוח האדם העצמאית. במובן זה הפסיכוסופיה הינה ההמשך הלוגי והמעשי של הפילוסופיה של החרות.

פסיכופונטיקה היא המתודה הפסיכולוגית ההתפתחותית והתרפויטית הראשונה המבוססת על הפסיכוסופיה של רודולף שטיינר. מקורה בהשלכה המעשית של הפסיכוסופיה לשיטת התאטרון הטרנספורמטיבי ולשימוש העתידי בשפת האנוש שנתנה על ידי שטיינר בסוף ימיו. היא משלבת קשב אמפתי מתודי עם תהליכי האינטיליגנציה העמוקה של תקשורת לא מילולית: תחושה, תנועה, מחווה, דימוי וצלילי שפת האנוש האוניברסלית. היא מאפשרת לכל אדם להתבונן ישירות אל חיי הנפש האישיים ולהפוך למורה, למנהיג ולמרפא של עצמו.

שנת היסוד בהקשר ללימודי פסיכופונטיקה מתקדמים

תהליך חינוכי של לימודים חלקיים במשך שנה המבוסס על 6 קורסים אינטנסיביים של 5 ימים ( 30 ימי לימוד בשנה) כל 2–3 חודשים ופגישה מסיימת להצגת פרוייקט הסיום. שנת הייסוד עומדת בפני עצמה כשנה של לימוד התנסותי ותאורטי של ידע אישי, טרנספורמציה והתפתחות אישית ומקצועית. באותו הזמן שנת הייסוד הינה התשתית ללימודים מתקדמים בפסיכוסופיה מעשית ופסיכופונטיקה:

השנה השניה של לימודי פסיכופונטיקה – דיפלומה של יועץ ומאמן אישי על בסיס הפסיכוסופיה.

השנה השלישית של לימודי פסיכוסונטיקה – דיפלומה מתקדמת של מרפא בפסיכופונטיקה.

השנה הרביעית של לימודי פסיכופונטיקה – תעודת עמית בפסיכותרפיה אנתרופוסופית – פסיכופונטיקה.

כל אחד מן הקורסים האלה עומד בפני עצמו. בשלב זה רק השנה הראשונה מוצעת בישראל. השנה השניה, השלישית והרביעית מוצעות בשלב זה במרכז אירופה (סלובקיה) ובאנגליה/סקוטלנד. הן ינתנו בישראל בשלב שבו יהיו מספיק בוגרי שנת הייסוד שם.

הנושאים המרכזיים הנלמדים בקורס:

  1. הקדמה לפסיכופונטיקה. לימוד תהליכים פסיכופונטיים להתפתחות אישית וריפוי עצמי.
  2. אמפתיה מתודית וכלים לייעוץ אישי. חניכה ואימון.
  3. שבעת התנאים הבסיסיים להתפתחות אישית, מקצועית ורוחנית בת קיימא – מיומנויות של מנהיגות עמוקה.
  4. נושאים ספציפיים בהתפתחות אישית, ריפוי נפשי וטרנספורמציה אישית.
  5. רקע תאורטי לעבודת נפש: פסיכוסופיה מעשית –  ידע האדם לאור האנתרופוסופיה, פנומנולוגיה, הקדמה לפסיכוסופיה מעשית.
  6. פרקטיקום.

תנאי קבלה:  גיל בוגר – 25 +; השלמת לימודים מקצועיים בנושאים הקשורים (לפחות פוטנציאלית) בהתפתחות אנושית.

שנת יסוד בפסיכופונטיקה

תעודת בוגר בהנחיית התפתחות אישית ומקצועית, מנהיגות ואמפתיה מתודית

על בסיס הפסיכוסופיה של רודולף שטיינר

תוכנית הקורס

סמינר ראשון: יסודות הפסיכופונטיקה

הצגה התנסות ולמידה של המתודה הפסיכופונטית בכללותה. המבנה הקלסי של פגישה פסיכופונטית התפתחותית ופסיכותרפויטית. האג׳נדה ההתפתחותית האישית. לימוד התנסותי בתהליכי האמפתיה העצמית הבסיסיים של הפסיכופונטיקה: תחושה, תנועה, מחווה, דימוי, השימוש ההתפתחותי והתרפויטי של צלילי השפה. הקדמה מעשית להתבוננות פנומנולוגית בהתנסות אנושית. כלים מעשיים לחקירה, התגברות ותושיה אישיים לגבי התנסות אישית. התהליך הפסיכופונטי של החייאת כוחות החיים. מכשולים, אתגרים והזדמנווית לטתנספורמציה אישית. הדגמת התהליך הפסיכופונטי ולימוד מעשי של השמה עצמית. כלים מעשיים ליצירת פרספקטיבה וללקיחת אחריות אישית לחיים הפנימיים. נושאים התפתחותיים ותרפויטיים שעולים בקבוצה. הצגה מיושמת של הרקע האנתרופוסופי והפסיכוסופי לתהליך. התשתית המוסרית והקוד האתי של הפסיכופונטיקה.

פרקטיקום: הדגמה, תהליכים קבוצתיים, אימון לשימוש אישי עצמאי.

סמינר שני: יסודות הידיעה העצמית והדאגה העצמית

תהליכים פסיכופונטיים: למידה מעשית ותאורטי של הכלים הבסיסיים – רצפים פסיכופונטיים של חקירה, של התגברות, ושל מציאת מקורות פנימיים חדשים; יצירת חמלה לגבי סבל עצמי: ׳משולש החמלה׳. הפסיכולוגיה של החרות: הבנת המכניזם של ראקציה אמוציונלית והתהליך הפסיכופונטי של התגברות על ראקציות אוטומתיות, שלב ראשון: ראקציה מוחצנת. לימוד מעשי של היכולת הריפויית של צלילי השפה.

אמפתיה מתודית: לימוד ׳התהליך המקביל׳ של יצירת תגובה אמפתית אפקטיבית.

שבעת התנאים הבסיסיים להתפתחות פנימית בת קיימא: הקדמה. לימוד מעשי של התנאי הראשון: לקיחת אחריות אישית לבריאות האישית על בסיס האינטואיציה האישית.

לימוד רקע: פסיכוסופיה מעשית – הבנה מעשית של מבנה האדם הפנימי; הגבול החיצוני והגבול הפנימי של נפש האדם; רושם, תפיסה ותחושה. כלים לעבודה עצמית מעשית.

נושאי התפתחות וריפוי ספציפיים: יסודות עבודת ילד פנימי והורה פנימי. נושאים שעולים בקבוצה.

פרקטיקום: הדגמה, תהליכים קבוצתיים, אימון לשימוש אישי עצמאי, עבודת קבוצות קטנות.

סמינר שלישי:  יסודות הניהול העצמי, האמפתיה המתודית והפסיכולוגיה של החרות

תהליכים פסיכופונטיים: העמקת ההבנה והשימוש של הכלים הפסיכופונטיים הבסיסיים. הפסיכולוגיה של החרות: התהליך הפסיכופונטי של התגברות על ראקציות אוטומתיות, שלב שני: ראקציה מופנמת. לימוד מעשי של היכולת הריפויית של צלילי השפה.

אמפתיה מתודית: מיומנות ׳ההזמנה׳ האמפתית.

שבעת התנאים להתפתחות אישית בת קיימא: לימוד מעשי של התנאי השני – לקיחת אחריות אישית להתבוננות על המציאות הפנימית של האחר מבפנים. לימוד התנסותי של התנאי השלישי: לקיחת החיים הפנימיים כמציאות.

תאוריית רקע: פסיכוסופיה מעשית – שנים עשר החושים הרגילים ושלושת החושים החדשים: תפיסה אימגינטיבית, אינספירטיבית ואינטואיטיבית; הנפש כמערכת עיכול של התנסויות אישיות.

נושאי התפתחות וריפוי ספציפיים: הבנת וריפוי התמכרות. נושאים שעולים בקבוצה.

פרקטיקום: הדגמה, תהליכים קבוצתיים, אימון לשימוש אישי עצמאי, עבודת קבוצות קטנות.

סמינר רביעי: יסודות המנהיגות הפנימית

תהליכים פסיכופונטיים: הבנת עיצוב השלכות פסיכולוגיות לא מודעות (projections) והתגברות עליהם. לימוד מעשי של היכולת הריפויית של צלילי השפה.

אמפתיה מתודית: מיומנויות ה׳ארגון הפנימי׳, מימנות ה׳איתגור׳, ומהותה של ׳המשאלה׳ – מתן הכיוון לתהליך אל ידי המטופל.

שבעת התנאים להתפתחות אישית ומקצועית בת קיימא: לימוד התנסותי של התנאי הרביעי – המאזן בין מציאויות שונות: לקיחת אחריות אישית לכיבוד המציאות הפנימית האישית של כל אדם, כולל של עצמו, ולמציאת הגבולות והתקשורת הראויים בין מציאויות שונות.

תאורית רקע: פסיכוסופיה מעשית – עיצוב, חקירה וריפוי הזכרון. תהליך עיצוב המציאות האישית.

נושאי התפתחות וריפוי ספציפיים: הבנת וריפוי טראומה. נושאים שעולים בקבוצה.

פרקטיקום: הדגמה, תהליכים קבוצתיים, אימון לשימוש אישי עצמאי,עבודת קבוצות קטנות.

סמינר חמישי: יסודות הייעוץ האישי

תהליכים פסיכופונטיים: הבנת סף התודעה והמכשולים לחצייתו המודעת. ׳שומר הסף׳, ׳חיות על הסף׳, ׳המלאך האישי׳, ׳העצמיות הגבוהה׳. לימוד מעשי של היכולת הריפויית של צלילי השפה.

אמפתיה מתודית: מיומנויות הסיכום – הולדת המשאלה; הבנת, בדיקת, הכנת ושרות המשאלה האישית; הפיכת המשאלה לתהליך מעשי.

שבעת התנאים להתפתחות אישית ומקצועית בת קיימא: התנאי החמישי – קבלת החלטות וביצוע החלטות.

תאורית רקע: פסיכוסופיה מעשית – פנומנולוגיה של חיי הנפש: המיומנות של התבוננות ישירה בפעילות הנפש.

נושאי התפתחות וריפוי ספציפיים: הבנת והתגברות על הטראומה של התעללות בילדות;

פרקטיקום: הדגמה, תהליכים קבוצתיים, אימון לשימוש אישי עצמאי. הצגת פרויקט הייעוץ האישי.

סמינר שישי: יסודות האימון והחניכה להתפתחות אישית

תהליכים פסיכופונטיים: הבנת ׳הכפיל׳ האישי ותפקידו בהתפתחות רוחנית; סליחה; ריפוי מהחלטות מן העבר. לימוד מעשי של היכולת הריפויית של צלילי השפה.

שבעת התנאים להתפתחות אישית ומקצועית בת קיימא: התנאי השישי – יצירת חווית הכרת התודה; התנאי השביעי –  עקביות.

תאורית רקע: אבולוציה מודעת. הפוטנציאל להתפתחות רוחנית, עיבודו, הזנחתו והיפוכו.

אמפתיה מתודית: הבהרת ותרגול תהליך הייעוץ האישי, החניכה והאימון האישי; סיכום התהליך ההתפתחותי/ריפויי; מתן ׳שיעורי הבית׳.

נושאי התפתחות וריפוי ספציפיים: שחרור והגנה ממתח, לחץ ושחיקה אישיים; התערבות פסיכוסומטית אישית.

פרקטיקום: הדגמה, תהליכים קבוצתיים, אימון לשימוש אישי עצמאי. הצגת פרויקט הייעוץ האישי.

הכנה לפרוייקט הסיום.

––––––––––––

פגישה מסיימת:

שלושה ימים של הצגת פרוייקט הסיום 

––––––––––––––

נושאים נוספים שעולים מתוך עבודת הקבוצה:

יחסים אישיים, מיניות, משברים כהזדמנויות להתפתחות אישית, ייעוץ  לכיוון מקצועי, דיכאון, פחד, חרדה, שנאה עצמית, ספק עצמי,  נושאים בריאותיים שונים, הורות, אובדן, בדידות.

עבודת בית:

משוב – אחרי כל סמינר

סיכום לימוד – אחרי כל סמינר

דיוווח על יישום אישי – לפני כל סמינר

פרוייקט ייעוץ אישי– לקראת סוף השנה

פרוייקט לסיום שנת הייסוד – בסוף השנה.

קריאה נדרשת:

Psychophonetics – holistic counselling & psychotherapy – Dr Robin Steel

מקבצי קריאה לקורס

ספרים של רודולף שטיינר: כיצד קונים דעת העולמות העליונים/ גוף, נפש ורוח/ מדע העולם בקוויו העקריים/ פסיכוסופיה

–––––––––––

מורה מרכזי ומנחה הסמינר: יהודה תגר, מייסד הפסיכוסופיה המעשית, הפסיכופונטיקה והאמפתיה המתודית. מנהל המכון הבינלאומי לפסיכופונטיקה, נשיא האקדמיה המרכז אירופאית לפסיכוסופיה, מנהל המכללה הבריטית לאמפתיה מתודית.

–––––––––––

כל הזכויות שמורות ליהודה תגר והמכון הבינלאומי לפסיכופונטיקה.

Psychophonetics Institute International

www.psychophonetics.com/ yehuda.tagar@psuchophonetics.com